Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia

Facultat de Geografia i Història

UNIVERSITAT DE BARCELONA

LES LLÀNTIES ROMANES DE BAETULO

Tesi Doctoral defensada el 9 de Juny del 2008

 

Raül Celis i Betriu
rcelisbe7@docd1.ub.edu

 

 

versió pdf ( 35.19 Mb ): descargar

( clicar amb el boto dret i marcar l'opció: "guardar destino como..." )

Versió pdf comprimida amb winrar ( 34.5 Mb ) descargar

Numero de visites: